Στη NK Τransports επιτυγχάνεται η παράδοση των σταλθέντων αντικειμένων ή επίπλων εντός 24ώρου.