Πραγματοποιούμε καθημερινά δρομολόγια από Αθήνα προς Κέρκυρα και από Κέρκυρα προς Αθήνα.