Τα αντικείμενα ή τα έπιπλα που επιθυμείτε να μεταφέρετε είναι ασφαλισμένα από την παραλαβή έως την παράδοση.